รายละเอียดไฟล์แนบ ของ  
ลำดับที่ ชื่อไฟล์ คำอธิบาย ลบ

แนบไฟล์
รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
กรุณาระบุไฟล์ที่ต้องการ
หมายเหตุ
1. ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข (พิมพ์ติดกันไม่มีช่องว่าง หรือ อักขระพิเศษในชื่อไฟล์)
2. โปรแกรมรับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf ,.jpg,.jpeg
3. ขนาดของไฟล์รวมกันไม่เกิน 3,072 kb