ส่งรหัสผ่าน ทาง email

เลขทะเบียนโรงงาน
email Address *

หมายเหตุ จะต้องระบุ Email ที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น
ซึ่งระบบจะทำการส่งรหัสผ่านให้ท่านโดยอัตโนมัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หากท่านไม่ได้รับ ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แต่กรณีไม่สามารถตรวจสอบรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส่งเอกสารดังรายละเอียด <<<คลิกที่นี่>>
     - ปัญหาเกี่ยวกับติดตามการอนุญาต หรือ ข้อกฎหมาย ติดต่อกลุ่มการจัดการกากอุตสาหกรรม 1 - 4 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6307 ต่อ 1604,1605,1606,1607  โทรสาร 02-430-6307 ต่อ 1699
     - กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6305  โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499
     - กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6306  โทรสาร 02-430-6306 ต่อ 1599
     - กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6313  โทรสาร 02-430-6313 ต่อ 2299
     - ปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งการขนส่ง เลขประจำตัว 13 หลัก ติดต่อกลุ่มวิชาการและการขนส่ง กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6307 ต่อ 1609 โทรสาร 02-430-6307 ต่อ 1699 หรือโทร 0-2202-4127 (ห้อง Single Window)
     - ปัญหาการเข้าใช้ระบบ ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเมล์มาที่ w-support@diw.mail.go.th