ส่งรหัสผ่าน ทาง email

รหัสประจำตัวผู้ใช้
email Address *

หมายเหตุ จะต้องระบุ Email ที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น
ซึ่งระบบจะทำการส่งรหัสผ่านให้ท่านโดยอัตโนมัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หากท่านไม่ได้รับ ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แต่กรณีไม่สามารถตรวจสอบรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส่งเอกสารดังรายละเอียด <<<คลิกที่นี่>>
     - ปัญหาเกี่ยวกับติดตามการอนุญาต หรือ ข้อกฎหมาย ติดต่อกลุ่มการจัดการกากอุตสาหกรรม 1 - 4 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4168, 0-2202-4167,0-2354-4195  โทรสาร 0-2202-4003
     - กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4040  โทรสาร 0-2202-4021
     - กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4097  โทรสาร 0-2202-4096
     - กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4188  โทรสาร 0-2202-4183
     - ปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งการขนส่ง เลขประจำตัว 13 หลัก ติดต่อกลุ่มวิชาการและการขนส่ง กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4017 โทรสาร 0-2202-4003 หรือโทร 0-2202-4127 (ห้อง Single Window)
     - ปัญหาการเข้าใช้ระบบ ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเมล์มาที่ w-support@diw.mail.go.th