ส่งรหัสผ่าน ทาง email

รหัสประจำตัวผู้ใช้
email Address *

หมายเหตุ จะต้องระบุ Email ที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น
ซึ่งระบบจะทำการส่งรหัสผ่านให้ท่านโดยอัตโนมัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หากท่านไม่ได้รับ ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แต่กรณีไม่สามารถตรวจสอบรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส่งเอกสารดังรายละเอียด <<<คลิกที่นี่>>
     - ปัญหาเกี่ยวกับติดตามการอนุญาต หรือ ข้อกฎหมาย ติดต่อส่วนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ
       หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3183,0-2202-4195  โทรสาร 0-2202-4003
     - สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-3990,0-2202-4124  โทรสาร 0-2202-4124
     - สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4034  โทรสาร 0-2202-4021
     - สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4174  โทรสาร 0-2202-4183
     - สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4121  โทรสาร 0-2202-3960
     - สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4081  โทรสาร 0-2202-4096
     - ปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งการขนส่ง เลขประจำตัว 13 หลัก ติดต่อส่วนกำกับการขนส่ง สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
       หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4017 โทรสาร 0-2202-4003,0-2354-1639 (ชั้น 4) หรือโทร 0-2202-4127 (ห้อง Single Window)
     - ปัญหาการเข้าใช้ระบบ ติดต่อศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเมล์มาที่ w-support@diw.mail.go.th